ទំហំដី​ 8×26ម​
វិឡា​ 5មx15ម​ (ប្លង់រឹង)
ផ្លូវទំហំ​ 15ម​ តាមផ្លូវចូលសណ្ឋាគាររី
លក់តំលៃ​ 130,000$
សូមទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព៍តមានបន្ថែម 077754756

Are you coming to Siem Reap? Here are hotels with special deals.

Booking.com