វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់

វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់
Siem Reap, Cambodia
$130,000 all inclusive 
REP130K 5x15 m 8x26 m

ទំហំដី​ 8×26ម​
វិឡា​ 5មx15ម​ (ប្លង់រឹង)
ផ្លូវទំហំ​ 15ម​ តាមផ្លូវចូលសណ្ឋាគាររី
លក់តំលៃ​ 130,000$
សូមទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព៍តមានបន្ថែម 077754756

Property on Map

Agent Kruhome

We deal directly with property owners. Only properties with signed contracts are listed here.
Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Apartment for Sales

អាផាតមិន មានចំណូលស្រាប់​ លក់តែ​ 35មុឺនដុល្លា ទីតាំងនៅតាមផ្លវក្រោលសេះ​ ក្រវាត់ក្រុង ទំហំ​ដី​ 10×40ម :… More Details

$350,000 all inclusive