វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់

វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់
Siem Reap, Cambodia
$130,000 all inclusive 
REP130K 5x15 m 8x26 m

ទំហំដី​ 8×26ម​
វិឡា​ 5មx15ម​ (ប្លង់រឹង)
ផ្លូវទំហំ​ 15ម​ តាមផ្លូវចូលសណ្ឋាគាររី
លក់តំលៃ​ 130,000$
សូមទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព៍តមានបន្ថែម 077754756

Property on Map

Agent Kruhome

We deal directly with property owners. Only properties with signed contracts are listed here.
Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Boutique for Urgent Sales

ចុះតំលៃទៀតហេីយ​ បូទិចលក់បន្ទាន់ បូទិចថ្មី​ នៅក្រោយផ្សារលេី​ ជិតផ្លូវលោកតានឿយ ក្នុងក្រុងសៀមរាប​ មាន​23បន្ទប់​គេង​ បន្ទប់បំពាក់បករណ៍ពេញទាំងអស់​ មានអាងទឹក​… More Details

$680,000 all inclusive