វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់

វីឡាប្រណិត​លក់បន្ទាន់
Siem Reap, Cambodia
$130,000 all inclusive 
REP130K 5x15 m 8x26 m

ទំហំដី​ 8×26ម​
វិឡា​ 5មx15ម​ (ប្លង់រឹង)
ផ្លូវទំហំ​ 15ម​ តាមផ្លូវចូលសណ្ឋាគាររី
លក់តំលៃ​ 130,000$
សូមទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព៍តមានបន្ថែម 077754756

Property on Map

Agent Kruhome

We deal directly with property owners. Only properties with signed contracts are listed here.
Know More

Contact

Loading...

Similar Properties